วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ใบงาน กอท. ม.2


งานช่างกับครอบครัว

คำสั่ง ให้นักเรียนค้นคว้าหัวข้อต่อไปนี้ แล้วบันทึกลงในสมุด ส่งท้ายคาบ สอง

ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์และประเภทงานช่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น