วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

บทเรียนที่ 3

การจัดการเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ค Ecxel
ลักษณะข้อมูลมีหลายประเภท เช่น ข้อมูลดิบ, ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ เราควรแยกคุณสมบัติของข้อมูลเหล่านี้ไว้คนละเวิร์กชีต เพื่อความเป็นระเบียบเรียนร้อยง่ายต่อการเรียกดู
การจัดการเวิร์กชีต

ตั้งชื่อเวิร์กชีตให้สื่อความหมาย

Excel อนุญาตให้ตั้งชื่อใหม่ให้กับเวิร์กชีตแต่ละหน้าได้อย่างอิสระ ดังนั้นเพื่อให้ทราบว่าเวิร์กชีตไหนเก็บข้อมูลอะไร ก็ควรตั้งชื่อให้สื่อความหมายกับเวิร์กชีตที่ใช้งานด้วย ซึ่งจะต้องไม่เกิน 32 ตัวอักษร
เลือกและแสดงหน้าเวิร์กชีต


การลบเวร์กชีตออกจากเวิร์กบุ๊ค


การใส่สีให้เวิร์กชีต


การย้ายสลับตำแหน่งเวิร์กชีต ให้เราลากเมาส์ที่แท็บชื่อของเวิร์กชีตค้างไว้ แล้วถึงจุดที่ต้องการย้ายก็ปล่อยเมาส์

การจัดการวินโดว์ของเวิร์กชีต

ย่อและขยายมุมมองเวิร์กชีต
วิธีที่ 1
1. คลิกลูกศร Zoom ( ย่อขยาย )
2.เลือกขนาดจากรายการ หรือระบุเองก็ได้


วิธีที่ 2
1. เลือก View --> Zoom ( มุมมอง --> ย่อขยาย )
2. คลิกเลือกขนาดที่จะย่อขยาย ขนาดปกติคือ 100%
ถ้าใช้ค่ามากกว่า 100% จะเป็นการขยายและถ้าน้อยกว่า 100% จะเป็นการย่อ
3. คลิกปุ่ม Okการแบ่งวินโดว์เพื่อจัดการกับตารางข้อมูลขนาดใหญ่

การแบ่งวินโดว์แนวตั้งการแบ่งวินโดว์แนวนอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น